Навигация: Новини Фенове Спортен център BULTRAS Правилник за поведение в Спортен Клуб Бултрас

Правилник за поведение в Спортен Клуб Бултрас

Оценка на читателите: / 12
Слаба статияОтлична статия 

Всеки член на спортен боен клуб Бултрас е длъжен да спазва долупосочените правила


Спазвайте правилата за учтивост между членовете на клуба и показвайте нужното внимание и към новите членове.

Всеки има различни физически качества както и различни причини за да учи Кик-бокс. Те трябва да бъдат уважавани. 

В спортната зала всички са равни независимо от възрастта и образованието си. Практикуващите се отличават според работата, която са положили върху себе си и приноса си към системата. Всеки бултрас поема морална отговорност да не използва Кик-бокса за да наранява други хора или да проявява собственото си его. 

Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете и партньора и себе си. 

Няма да се търпи проявата на нахалство. Всички трябва да съзнават своите граници. Отговорност на всички в залата е да участват в създаването на положителна атмосфера на хармония и уважение. Не трябва да се пораждат конфликти. Членовете на клуба са едно смейство. 

В залата да не се влиза в конфликтни ситуации. Кик-бокса не е уличен бой. Трябва да тренирате за да превъзмогнете и изчистите агресията от себе си, да откриете и да разберете отговорността към заобикалящия ви свят. 

В залата се влиза облечен в чисто облекло и да не се допуска то да мирише лошо.

Всички команди от инструктора, трябва да се изпълняват без съмнение, запитване и недоволство. Ако не можете да се справите, дайте всичко от себе си, вместо да се предадете на отчаянието. 

Бултрасите трябва да се отнасят приятелски един към друг в залата и да не саботират истинския път на Кик-бокса с неотзивчиво, обезкуражително или злобно отношение, нито пък да внасят негативни емоции по време на Свободния бой, които, макар и неумишлено, могат да създадат предпоставки за контузии.

В Кик-бокса няма победители и няма победени: всеки получава своето, затова всички са доволни. Спазването на правилата изисква особена проява на отговорност, доблест, дълг и воля, както към останалите, така и към себе си.

Необходимо е да се следи за чистотата на татамито, като това е задължение на всеки. 

Всички ученици трябва да участват в почистването на тренировъчните помещения след края на тренировката. Всъщност учениците би трябвало да се отнасят към тренировъчната зала като към уважавано и почитано място.

В залата не се допускат трениращи употребили алкохол и всякакви други стимуланти. Също така се забранява дъвченето на дъвка по време на тренировка.

Всички бултраси трябва да се държат във и извън залата по начин, който да не злепоставя организацията.

В никакъв случай бултрасите не трябва да използват уменията, усвоени по време на тренировките, извън спортната зала с цел да наранят която и да е личност, освен когато техния или животът на близките им е пряко застрашен. Да действат умерено, съобразявайки се със състоянието на противника си.

Практикуващите бултраси Кик-бокс не трябва да участват, подпомагат или допускат да бъдат въвлечени в извършването на престъпна или друга противозаконна дейност.

Недопустимо е изнасянето на вътрешна информация:

 • структура, численост и състояние на школата;

 • тренировъчна форма на отделни състезатели;

 • тренировъчни методи, техники и прийоми;

 • отношения между членовете на клуба;

 • предстоящи мероприятия и т.н.

Кик-бокс - истинския прогрес в бойния спорт се основава на упорит труд и стремеж към самоусъвършенстване.

Наблюдаващи в спортната зала се допускат само при съблюдаване на следните правила:

 • да не разговарят по време на тренировка

 • да бъдат с изключени мобилни телефони

 • да не протягат краката си върху татами, да не стъпват с обувки върху него, да не се качват по пейките

 • да не се разхождат докато инструкторът показва или обяснява техника

 • да не разсейват по какъвто и да е начин хората върху татами

 • да проявят уважение ставайки прави по време на церемониите за начало и край на тренировката

Сподели статията